PASSION IS A TREASURE.

LET'S GET IT. GET PASSION.

 

O NAS

Głównym celem naszej działalności jest dostarczanie dzieciom, młodzieży i dorosłym pasji oraz pomoc w jej rozwijaniu. Nadanie nowego sensu ich życiu, pomoc w jego odnalezieniu oraz w przynoszącym korzyści działaniu, dążącemu do realizacji wyznaczonych celów. Jest nim również zapewnienie możliwości miłego, kreatywnego i zdrowego (z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego) spędzenia wolnego czasu.

Jesteśmy nastawieni na integrację młodych ludzi, a co za tym idzie nauczenie ich pracy 

w grupie, a więc czynności niezwykle ważnych podczas przyszłej pracy zawodowej. Pra-gniemy w ciekawy i przystępny sposób wpajać uniwersalne wartości. 

Za inne cele można uznać dążenie do kształtowania poczucia odpowiedzialności i wza-jemnego szacunku. Kształtowanie osób kreatywnych, aktywnych i odnoszących sukcesy. Wspieranie utalentowanych również w sferze promocyjnej, pomagając im pokazać się szerszemu gronu odbiorców. 

Get Passion oferuje zestaw zróżnicowanych usług kierowanych do ludzi spragnionych ciągłego samorozwoju. Dążymy do tego, aby nasi podopieczni widzieli realne korzyści płynące z posiadania i rozwijania swoich pasji

Nasza załoga to pasjonaci zarabiający na życie właśnie dzięki swoim zamiłowaniom, są to m.in. tancerze, graficy, pedagodzy i doradcy zawodowi, instruktorzy wspinaczki i samo-obrony. Uważamy, że potencjał każdego człowieka stanowi średnią arytmetyczną potencjału osób, z którymi przebywa się najczęściej dlatego też w naszym gronie nie ma osób marnujących swoje życie!

Kochamy aktywnie spędzać wolny czas trenując, tańcząc, tworząc, żeglując, jeżdżąc na nartach czy wspinając się. Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy pasjonatami z wielką chęcią wszczepienia i rozwijania pasji u młodych ludzi.


Dołącz do nas!
 

OFERTA

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

SAMO-
OBRONA

DORADCA

ZAWODOWY

ZAJĘCIA

TANECZNE

USŁUGI

GRAFICZNE

. . .

INNE

 
 

SAMOOBRONA

SAMOOBRONA_edited.jpg

Oferowane przez Get Passion zajęcia oprócz przekazania niezbędnej do samoobrony wiedzy i umiejętności, mają na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej uczestników. Podniesienie pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także wzmocnienie odporności psychicznej w sytuacjach stresujących. 

SAMOOBRONA DLA DZIECI

Zajęcia z samoobrony dla najmłodszych, które oferuje Get Passion to połączenie świetnej zabawy z nauką dyscypliny, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Nasi uczniowie nauczą się m.in.:

 • podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia (rozpoznawania i unikania potencjalnych zagrożeń)

 • zachowania się podczas nagabywania

 • sztuki upadania

 • wzywania pomocy

 • podstawowych oraz skutecznych technik samoobrony bazujących na naturalnych odruchach

 


SAMOOBRONA DLA MŁODZIEŻY

Treningi skierowane do młodzieży prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w której dyscyplinę stawiamy na pierwszym miejscu. Prowadzone przez nas zajęcia uczą m.in.:

 • prawidłowych postaw i zachowań w sytuacjach potencjalnego i realnego zagrożenia

 • zasad i technik skutecznej obrony

 • technik reagowania na ataki agresora

 • obrony przed chwytem obchwytem i duszeniem

 • obrony przed agresorem na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach

 • prawidłowych pozycji (pozycja bierna, półbierna i pozycja walki)

 • sztuki poruszania się podczas walki

 • sztuki prawidłowego wyprowadzania uderzeń, a także stosowania uników

 • stosowania technik obezwładniających

 • pracy w stójce i parterze

 


SAMOOBRONA DLA DOROSŁYCH

Cykl spotkań skierowanych do osób dorosłych, dostosowanych do ich wieku, potrzeb, a także predyspozycji psychofizycznych, po których uczestnicy nauczą się:

 • przygotowania ciała oraz umysłu w przypadku potencjalnego i realnego zagrożenia

 • technik samoobrony przed uderzeniami, kopnięciami, chwytem, obchwytem oraz duszeniem

 • obrony i taktyki podczas próby gwałtu

 • obrony przed szantażem oraz atakiem ostrym narzędziem

 • wykorzystywania potencjału otoczenia w skutecznej samoobronie

 • technik atakowania (pozycja walki i poruszania się w pozycji walki, wyprowadzania ciosów i kopnięć, stosowania dźwigni)

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz

poznać szczegóły oferty

 

DORADCA

ZAWODOWY

doradca.png

Oferujemy cykl spotkań, poszerzających wiedzę i dających obycie na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są m.in. w oparciu o materiały opracowane w ramach Projektu „Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia mają na celu pomóc w odpowiedzi na pytanie: czym jest i jak zabrać się za planowanie własnej kariery zawodowej. Uczymy przedsiębiorczości, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, tworzenia CV i LM, kreowania własnego PR`u, odpowiedniego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

i wiele więcej, stosując różnego rodzaju narzędzia doradcy zawodowego.

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Praca (czym jest praca, czym jest praca w życiu człowieka, wartości związane z pracą, instytucje rynku pracy)

 • Mobilność zawodowa

 • Wsparcie dla absolwentów i osób poszukujących pracy

 • Planowanie własnej kariery i strategii zawodowej

 • Efektywne gospodarowanie własnym czasem

 • Samopoznanie

 • Najpopularniejsze zawody i specjalizacje

 • Metody poszukiwania zatrudnienia

 • Autoprezentacja

 • Dokumenty rekrutacyjne 

 • Radzenie sobie na rozmowie kwalifikacyjnej

 • Przedsiębiorczość

 


FORMA ZAJĘĆ

 • zajęcia prowadzone według ustalonego programu

 • warsztaty i treningi obejmujące naukę konkretnych umiejętności związanych z zarządzeniem własną karierą edukacyjno-zawodową

 • sesje samopoznania, pozwalające dotrzeć do własnych potrzeb i wartości, a także analizować własne umiejętności w oparciu o doświadczenia

 • zajęcia wspierające proces przejścia ze szkół na rynek pracy (poznanie 

 • i zrozumienie tendencji runku pracy, stworzenie planu zawodowego)

 • specjalne programy uczące poszukiwania pracy

 

 

Co można uzyskać uczestnicząc w zajęciach?

 • poznać siebie i otoczenie

 • odkryć i wykorzystać własny potencjał zawodowy

 • wyznaczyć własne cele zawodowe

 • wzbudzić trwałą motywację do ciągłego samorozwoju

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz

poznać szczegóły oferty

 

ZAJĘCIA

TANECZNE

HIP HOP -  POPPING​

Zajęcia dla najmłodszych najczęściej prowadzone są w formie zabawy (taniec połączony z animacją), w której nauka poszczególnych elementów często ubierana jest w ciekawą historyjkę ułatwiającą uczenie się.

U starszych podopiecznych na pierwszym planie stawiamy ich własną kreatywność, dając im narzędzia z których sami mogą budować swój własny „groove”. 


Celem zajęć tanecznych prowadzonych przez GP jest między innymi wygenerowanie nowego pokolenia, tak zwanych świadomych hip hopowców. Ludzi, którzy nie będą na pierwszym planie stawiać trendu, ślepo za nim podążając. Ludzi wnikliwych, dociekających, posiadających wiedzę i umiejących ją wykorzystać.

 

 


 

Jedną z najważniejszych kwestii w prowadzonych przez nas zajęciach tanecznych, jest przekazywanie wiedzy dotyczącej kultury hip hop oraz umożliwienie poznania charakteru przedstawianych styli tanecznych. Odbiegamy natomiast od nauczania gotowych choreografii. Większą wagę przykładamy natomiast do kształtowania u uczniów własnej kreatywności poprzez ich spontaniczne „wyjścia w kołach tanecznych”, co owocuje wykreowaniem indywidualnego stylu. 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz

poznać szczegóły oferty

 

USŁUGI

GRAFICZNE

USLUGI-GRAFICZNE_edited.jpg

Oferujemy szeroki zakres usług graficznych począwszy od ulotek, plakatów,  po projektowanie identyfikacji wizualnej i tworzenie ilustracji. Wykonujemy również personalizowane kartki oko-licznościowe i zaproszenia oraz ręcznie malowane torby i koszulki.

 

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i chętnie wspieramy ciekawe inicjatywy! Napisz do nas,

a postaramy się pomóc Ci je zrealizować.

zapisz się!

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz

poznać szczegóły oferty

...

INNE

OBOZY I KOLONIE TEMATYCZNE

Zajmujemy się również organizacją obozów i półkolonii tematycznych z zaproszonymi gośćmi -

- tancerzami, muzykami, sportowcami. Odbywają się one pod opieką wykwalifikowanych

i doświadczonych pedagogów i instruktorów. Obozy i kolonie mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów w danym obszarze sztuki, kultury, czy umiejętności, gwarantując jednocześnie dobrą zabawę i ciekawą przygodę.

ANIMACJA CZASU WOLNEGO

Oferujemy profesjonalną konferansjerkę, prowadzenie zabaw, animacji i konkursów oraz wiele innych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. 

 Gwarantujemy znakomitą zabawę !

 

(Ceny ustalane są indywidualnie - zachęcamy do kontaktu !)

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz

poznać szczegóły oferty

 
 

KONTAKT

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Dziękujemy za przesłanie!